bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia Publiczne

Sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji - znak sprawy: ACS/06/2023/TP2

01.Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023_BZP 00511393_01 z dnia 2023-11-23

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Wzór umowy

08. Załącznik nr 6 - Instrukcja DurrDental

09. Załącznik nr 7 - Instrukcja

.

Obsługa informatyczna i obsługa infrastruktury serwerowej oraz urządzeń drukujących Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.- znak sprawy: ACS/05/2023/TP2

01.Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023_BZP 00472312_01 z dnia 2023-10-31

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1

05. Załącznik nr 3 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2

06. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

07. Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

08. Załącznik nr 6 - Wykaz usług

09. Załącznik nr 7 - Wykaz osób

10. Załącznik nr 8 - Wzór umowy

11. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

12. Informacja z otwarcia

13. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

14. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej dwóch budynków zlokalizowanych w Bytomiu przy placu Akademickim 17 obejmującej ocenę aktualnego stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz wskazanie sposobu eliminacji występujących zagrożeń i osiągnięcie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów wraz z uzyskaniem pozytywnego Postanowienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach - ACS/11/2023/ZO

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy

03. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

04. Załącznik nr 3 - Wykaza usług

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Zmiana terminu składania ofert

.

Dostawa sprzętu komputerowego do Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu - ACS/16/2023/ZO

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy

03. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Dostawa Autoklawu Melag VACUKLAV 24B+ do Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu - ACS/15/2023/ZO

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy

03. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

04. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

05. Zmiana terminu składania ofert

06. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Sukcesywna dostawa materiałów do endodoncji - ACS/14/2023/ZO

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Zmiana terminu składania ofert

07. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Sukcesywna dostawa wierteł stomatologicznych - ACS/13/2023/ZO

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Sukcesywna dostawa środków czystości - znak sprawy: ACS/04/2023/TP2

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00439615/01 z dnia 2023-10-11

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Wykaz próbek

08. Załącznik nr 6 - Wzór umowy

09. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023BZP 0045209201 z dnia 2023-10-19

10. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 1

11. Powiadomienie o zmianach SWZ - 1

12. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 2

13. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

14. Informacja z otwarcia

15. Informacja o unieważnieniu czynności zamieszczenia Informacji z otwarcia ofert

16. Informacja z otwarcia

17. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - STRONA INTERNETOWA

18. Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w Części 1 i 6

.

Opracowanie audytu energetycznego w celu poprawy efektywności energetycznej dwóch budynków zlokalizowanych w Bytomiu przy placu Akademickim 17 - ACS/10/2023/ZO

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

03. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

04. Załącznik nr 3 - Wykaz usług

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Wykonanie prac remontowych pomieszczeń w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. - ACS/09/2023/ZO

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy

03. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Zmiana terminu składania ofert

07. Wyjaśnienia i zmiana terminu składania ofert - 2

08. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Dzierżawa powierzchni użytkowej pod instalację urządzeń vendingowych do ciepłych i zimnych napojów oraz przekąsek - znak sprawy: ACS/01/2023/D

01. Ogłoszenie

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy

03. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Odpowiedzi - 1

07. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Dostawa materiałów stomatologicznych do wypełnień - znak sprawy: ACS/03/2023/TP2

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00390645/01 z dnia 2023-09-11

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Wzór umowy

08. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

09. Informacja z otwarcia

10. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Dostawa materiałów jednorazowego użytku: nici chirurgicznych, testów do sterylizacji i innych - II - znak sprawy: ACS/08/2023/ZO

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Dostawa materiałów jednorazowego użytku: nici chirurgicznych, testów do sterylizacji i innych - znak sprawy: ACS/07/2023/ZO

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Unieważnienie

.

Dostawa materiałów ortodontycznych i protetycznych - II - znak sprawy: ACS/06/2023/KO

01. Ogłoszenie o zamówieniu

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Dostawa materiałów ortodontycznych do aparatów stałych - znak sprawy: ACS/05/2023/KO

01. Ogłoszenie o zamówieniu

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Odpowiedzi - 1

07. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Dostawa materiałów ortodontycznych i protetycznych - znak sprawy: ACS/04/2023/KO

01. Ogłoszenie o zamówieniu

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Unieważnienie
.

Dostawa drobnych narzędzi stomatologicznych - znak sprawy: ACS/03/2023/TP2

01. Ogłoszenie o zamówieniu

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Dostawa unitów stomatologicznych oraz kamer wewnątrzustnych z monitorami - znak sprawy: ACS/02/2023/TP2

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023_BZP 00250265_01 z dnia 2023-06-06

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

05. Załącznik nr 3 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części nr 1

06. Załącznik nr 4 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Części nr 2

07. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

08. Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

09. Załącznik nr 7 - Wzór umowy

10. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

11. Informacja z otwarcia

12. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Dostawa materiałów do sterylizacji - znak sprawy: ACS/02/2023/ZO

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Odpowiedzi na zapytania - 1

07. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

08. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - II - PONOWNY WYBÓR

.

„Objęcie opieką serwisową modułów oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica/AMMS w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.” - znak sprawy: ACS/02/2023/KO

01. Ogłoszenie o zamówieniu

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy

03. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

04. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

05. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
.

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych - znak sprawy: ACS/01/2023/TP2

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023BZP 0013975101 z dnia 2023-03-16

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Wykaz próbek

08. Załącznik nr 6 - Wzór umowy

09. Ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 2023BZP 0014632401 z dnia 2023-03-22

10. Powiadomienie o zmianach SWZ - 1

11. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 1

12. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

13. Informacja z otwarcia

14. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 4

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 5

.

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla potrzeb Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. - znak sprawy: ACS/01/2023/KO

01. Ogłoszenie o zamówieniu

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy

03. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

04. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

05. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Świadczenie usług z zakresie ochrony osób i mienia wraz z nadzorem wizyjnym i prowadzeniem szatni w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu przy Pl. Akademicki 17 - znak sprawy: ACS/06/2022/TP2

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022 BZP 00514922 01 z dnia 2022-12-23

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy

04. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Wykaz usług

08. Załącznik nr 6 - Wykaz osób

09. Załącznik nr 7 - Wykaz samochodów

10. Załącznik nr 8 - Wzór umowy

11. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

12. Informacja z otwarcia

13. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek - znak sprawy: ACS/24/2022/ZO

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Sprostowanie zapisów zaproszenia - 1

07. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Świadczenie kompleksowej usługi prania w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. - znak sprawy: ACS/21/2022/ZO

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy

03. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

06. Odpowiedzi na zapytania - 1 ZMIANA TERMINU NA 03.11.2022 r.

07. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku, nici oraz leków - znak sprawy: ACS/05/2022/TP2

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022 BZP 00379486 01 z dnia 2022-10-05

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

07. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022 BZP 00386319 01 z dnia 2022-10-11

08. Powiadomienie o zmianach SWZ - 1

09. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022 BZP 00395100 01 z dnia 2022-10-17

10. Powiadomienie o zmianach SWZ - 2

11. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 1

12. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

13. Informacja z otwarcia

14. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - STRONA INTERNETOWA

.

Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej i materiałów medycznych II - znak sprawy: ACS/04/2022/TP2

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022_BZP 00308938_01 z dnia 2022-08-17

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Wykaz próbek

07. Załącznik nr 5 - Wzór umowy

08. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022 BZP 00318827 01 z dnia 2022-08-24

09. Powiadomienie o zmianach SWZ -1

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022 BZP 00325495 01 z dnia 2022-08-30

11. Powiadomienie o zmianach SWZ - 2

12. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 1

13. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

14. Informacja z otwarcia ofert

15. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej i materiałów medycznych - znak sprawy: ACS/03/2022/TP2

01. Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 11.08.2022 r. 08da7bc1-910b-c5a8-ada8-e1000cbcb8b3

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Wykaz próbek

07. Załącznik nr 5 - Wzór umowy

08. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

.

Sukcesywna dostawa środków czystości - znak sprawy: ACS/02/2022/TP2

 

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022 BZP 00136182 01 z dnia 2022-04-26

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Wykaz próbek

08. Załącznik nr 6 - Wzór umowy

09. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

10. Informacja z otwarcia

11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 .

 Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych - znak sprawy: ACS/01/2022/TP2 

 

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022_BZP 00102614_01 z dnia 2022-03-29

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Wykaz próbek

08. Załącznik nr 6 - Wzór umowy

09. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 1

10. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 2

11. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

12. Informacja z otwarcia

13. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja nr 3

 

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla potrzeb Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. - znak sprawy: ACS/01/2022/KO

 

01. Ogłoszenie o zamówieniu

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy

03. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

04. Zmiana zapisów Ogłoszenia o zamówieniu - 1

05. Odpowiedzi na zapytania - 1

06. Załącznik nr 2 - Wzór umowy po modyfikacjach z dn. 17.02.2022 r.

07. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 Sukcesywna dostawa odzieży medycznej wielorazowej dla personelu Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu - II - znak sprawy: ACS/03/2022/ZO


01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo

03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Sprostowanie treści Zaproszenia do złożenia oferty - ZMIANA TERMINU

07. Odpowiedzi na zapytania - 1

08. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

Sukcesywna dostawa odzieży medycznej wielorazowej dla personelu Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu - znak sprawy: ACS/02/2022/ZO

 

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo

03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

05. Załącznik nr 5 - Wzór umowy

06. Odpowiedzi - 1

07. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Dostawa półki dyskowej do macierzy oraz stacji roboczej do Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu - znak sprawy: ACS/10/2021/ZO

 

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy

03. Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia - Pakiet 1

04. Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia - Pakiet 2

05. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

06. Załącznik nr 5 - Wzór umowy

 

Dostawa jednorazowych, niesterylnych fartuchów pełnobarierowych oraz prześcieradeł włókninowych do Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu - znak sprawy: ACS/08/2021/ZO

 

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

03. Załącznik nr 2 - Formularz asorytymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

06. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 1

07. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Sukcesywną dostawę obuwia profilaktycznego dla pracowników Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu - znak sprawy: ACS/03/2021/ZO

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo

03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy 

06. Zmiana terminu składania ofert na 23.11.2021 do godz. 10

07. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Obsługa informatyczna Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. - znak sprawy ACS/04/2021/TP

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0026605001 z dnia 2021-11-10

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

08. Załącznik nr 6 - Wykaz usług

09. Załącznik nr 7 - Wykaz osób

10. Załącznik nr 8 - Wzór umowy

11. Informacja o wartościach jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

12. Informacja z otwarcia ofert

13. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, tuszy i tonerów - znak sprawy: ACS/02/2021/KO

01. Ogłoszenie o zamówieniu

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

03. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

04. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

05. Załącznik nr 4 - Wzór umowy (Pakiet 1 i Pakiet 2)

06. Załącznik nr 5 - Wzór umowy (Pakiet 3)

07. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 1

08. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zakup unitów stomatologicznych - znak sprawy: ACS/03/2021/ZO

01. Ogłoszenie o zamówieniu

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

03. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczy Pakietu nr 1

04. Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dotyczy Pakietu nr 2

05. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

06. Załączniki nr 5 - Wzór umowy

07. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dostawa maszyny czyszczącej i odkurzacza do Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu - znak sprawy: ACS/03/2021/ZO

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy

03. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

04. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dostawa materiałów jednorazowego użytku, nici oraz leków - znak sprawy: ACS/03/2021/TP

01. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021 BZP 00104654 01 z dnia 2021-07-05

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

08. Załącznik nr 6 - Wzór umowy

09. Powiadomienie o zmianach SWZ - 1

10. Ogłoszenie o zmianie nr 2021 BZP 00111081 01 z dnia 2021.07.12

11. Wyjaśnienia i powiadomienie o zmianach treści SWZ - 2 ZMIANA TERMINU

12. Ogłoszenie o zmianie nr 2021 BZP 00114955 01 z dnia 2021-07-15

13. Wyjaśnienia treści SWZ - 3

14. Informacja o kwotach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

15. Informacja z otwarcia ofert

16. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja nr 2

 

Dostawa drukarek fiskalnych wraz z montażem, konfiguracją połączenia sieciowego i fiskalizacją do Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu - znak sprawy: ACS/02/2021/ZO 

01. Zaproszenie do złożenia oferty

02. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy

03. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków

04. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

05. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych - znak sprawy: ACS/02/2021/TP

01. Ogłoszenie nr 2021BZP 0004792501 z dnia 2021-05-06

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

08. Załącznik nr 6 - Wykaz próbek

09. Załącznik nr 7 - Wzór umowy

10. Załącznik nr 8 - ID oraz link do postępowania

11. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 1

12. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

13. Informacja z otwarcia

14. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja nr 1

 

Sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej i materiałów medycznych - znak sprawy: ACS/01/2021/TP

01. Ogłoszenie nr 2021BZP 0003298801 z dnia 2021-04-14

02. SWZ

03. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

04. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

05. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu i wykluczeniu

06. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

07. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

08. Załącznik nr 6 - Wykaz próbek

09. Załącznik nr 7 - Wzór umowy

10. Załącznik nr 8 - ID oraz link do postępowania

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 0003832701

12. Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ - 1

13. Powiadomienie o zmianach SWZ - 1

14. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy po modyfikacji z dn. 22.04.2021

15. Załącznik nr 6 - Wykaz próbek po modyfikacji z dn. 22.04.2021

16. Załącznik nr 7 - Wzór umowy po modyfikacjach 22.04.2021

17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 00040594

18. Powiadomienie o zmianach SWZ - 2 - ZMIANA TERMINU

19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 00042320

20. Powiadomienie o zmianach SWZ - 3 - ZMIANA TERMINU

21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr BZP 45792

22. Powiadomienie o zmianach SWZ - 4 - ZMIANA TERMINU

23. Informacja o wartościach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

24. Informacja z otwarcia ofert

25. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 2 i 11

26. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejOpublikował: Monika Sadlak
Publikacja dnia: 27.11.2023
Podpisał: Maciej Świerczkowski
Dokument z dnia: 29.03.2022
Dokument oglądany razy: 5 926