bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Udostępnianie informacji publicznej, dokumentacji medycznej i instrukcja

Udostępnianie informacji publicznej, dokumentacji medycznej i instrukcja

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej oraz odpowiedniej zgody.Opublikował: Agata Samulska
Publikacja dnia: 31.03.2017
Podpisał: Adam Kadłubski
Dokument z dnia: 29.10.2014
Dokument oglądany razy: 1 697